Přidání nebo odebrání oblíbené aktivity

Když stisknete tlačítko na obrazovce hodinek, zobrazí se seznam vašich oblíbených aktivit, který nabízí přístup k aktivitám, které používáte nejčastěji. Když stisknutím tlačítka poprvé zahájíte aktivitu, zařízení vás vyzve k výběru oblíbených aktivit. Oblíbené aktivity můžete kdykoli přidat nebo odebrat.

  1. Podržte prst na dotyková obrazovka.
  2. Vyberte možnost Nastavení > Aktivity a aplikace.

    Oblíbené aktivity se zobrazují v horní části seznamu na bílém pozadí. Další aktivity se objeví v rozšířeném seznamu na černém pozadí.

  3. Vyberte možnost:
    • Chcete-li přidat oblíbenou aktivitu, vyberte ji a zvolte možnost Přidat oblíbený.

    • Chcete-li oblíbenou aktivitu odebrat, vyberte ji a zvolte možnost Odebrat oblíbenou položku.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-CBB70FF2-CB51-489C-8F5F-CEF2CE0BEC1E v4