Instellingen voor gegevens vastleggen

Selecteer Menusymbool > Systeem > Gege​vens​opslag.

Cadans middelen

Hiermee stelt u in of het toestel nulwaarden weergeeft voor cadansgegevens die optreden als u geen pedaalslagen maakt (Gegevens middelen voor cadans of vermogen).

Vermogen middelen

Hiermee stelt u in of het toestel nulwaarden meetelt voor vermogensgegevens die optreden als u geen pedaalslagen maakt (Gegevens middelen voor cadans of vermogen).

Registreer HRV

Hiermee worden uw hartslagvariaties tijdens een activiteit vastgelegd.

GUID-0083D0A0-EA6E-41F0-8207-3F1498875E61 v5
November 2023