Gegevensvelden

OPMERKING: Niet alle gegevensvelden zijn beschikbaar voor alle activiteittypen. Voor sommige gegevensvelden hebt u compatibele accessoires nodig om de gegevens weer te geven. Sommige gegevensvelden worden in meer dan één categorie op het toestel weergegeven.
TIP: U kunt de gegevensvelden ook aanpassen via de instellingen voor het toestel in de Garmin Connect™ app.

Cadansvelden

Naam

Beschrijving

Gem. cadans

Fietsen. De gemiddelde cadans voor de huidige activiteit.

Cadans

Fietsen. Het aantal omwentelingen van de pedaalarm. Uw toestel moet zijn aangesloten op een cadans-accessoire om deze gegevens weer te geven.

Rondecadans

Fietsen. De gemiddelde cadans voor de huidige ronde.

Fietsdynamica-velden

Naam

Beschrijving

Gem. piekverm.fase links

De gemiddelde piekvermogensfasehoek voor het linkerbeen voor de huidige activiteit.

Gem. verm.fase links

De gemiddelde vermogensfasehoek voor het linkerbeen voor de huidige activiteit.

Gem. PMO

De gemiddelde pedaalmidden-offset voor de huidige activiteit.

Gem. verm.fase rechts

De gemiddelde vermogensfasehoek voor het rechterbeen voor de huidige activiteit.

Gem. piekverm.fase rechts

De gemiddelde piekvermogensfasehoek voor het rechterbeen voor de huidige activiteit.

Piekverm.fase ronde links

De gemiddelde piekvermogensfasehoek voor het linkerbeen voor de huidige ronde.

Verm.fase ronde links

De gemiddelde vermogensfasehoek voor het linkerbeen voor de huidige ronde.

Ronde PMO

De gemiddelde pedaalmidden-offset voor de huidige ronde.

Piekverm.fase ronde rechts

De gemiddelde piekvermogensfasehoek voor het rechterbeen voor de huidige ronde.

Verm.fase ronde rechts

De gemiddelde vermogensfasehoek voor het rechterbeen voor de huidige ronde.

Rondetijd zittend

De tijd dat u zittend op de pedalen hebt getrapt voor de huidige ronde.

Rondetijd staand

De tijd dat u staand op de pedalen hebt getrapt voor de huidige ronde.

Piekverm.fase links

De huidige piekvermogensfasehoek voor het linkerbeen. Piekvermogensfase is het hoekgebied waarover de fietser het piekgedeelte van de aandrijfkracht uitoefent.

Vermogensfase links

De huidige vermogensfasehoek voor het linkerbeen. Vermogensfase is het pedaalslaggebied waar positief vermogen wordt geproduceerd.

Pedaalmidden-offset

Pedaalmidden-offset. Pedaalmidden-offset is de locatie op het pedaaloppervlak waarop kracht wordt uitgeoefend.

Piekverm.fase rechts

De huidige piekvermogensfasehoek voor het rechterbeen. Piekvermogensfase is het hoekgebied waarover de fietser het piekgedeelte van de aandrijfkracht uitoefent.

Vermogensfase rechts

De huidige vermogensfasehoek voor het rechterbeen. Vermogensfase is het pedaalslaggebied waar positief vermogen wordt geproduceerd.

Tijd zittend

De tijd dat u zittend op de pedalen hebt getrapt voor de huidige activiteit.

Tijd staand

De tijd dat u staand op de pedalen hebt getrapt voor de huidige activiteit.

Afstands​velden

Naam

Beschrijving

Afstand

De afstand die u hebt afgelegd voor de huidige activiteit of het huidige spoor.

Rondeafstand

De afstand die u hebt afgelegd voor de huidige ronde.

Laatste rondeafstand

De afstand die u hebt afgelegd voor de laatste voltooide ronde.

Afstand voor

De afstand voor of achter de Virtual Partner®.

Kilometerteller

Een lopende meting van de afstand die is afgelegd voor alle trips. Dit totaal wordt niet gewist als de reisgegevens worden hersteld.

eBike

Naam

Beschrijving

Assistentiemodus

De huidige eBike assistentiemodus.

eBike batterij

De resterende batterijspanning van een eBike.

Schakeladvies

Het advies om op basis van uw huidige inspanning door of terug te schakelen. Uw eBike moet in de handmatige schakelmodus staan.

Reisafstand

De geschatte afstand die u kunt afleggen op basis van de huidige eBike instellingen en de resterende batterijstroom.

SLIMME REISAFSTAND

De geschatte resterende afstand waarvoor de eBike ondersteuning biedt, waarbij rekening wordt gehouden met het lokale terrein.

Afstands​velden

Naam

Beschrijving

Resterende stijging

De resterende stijging tijdens een workout of koers als u een hoogtedoel hebt opgegeven.

Stijging naar volg. koersp.

De resterende stijging tot het volgende punt in de koers.

Hoogte

De hoogte van uw huidige locatie boven of onder zeeniveau.

Gradiënt

De berekening van de stijging over de afstand. Als u bijvoorbeeld 10 ft (3 m.) stijgt na elke 200 ft (60 m.) die u aflegt, dan is de helling ofwel het stijgingspercentage 5%.

Totale stijging

De totale afstand van de stijging sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Totale daling

De totale afstand van de daling sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

VAM

De gemiddelde stijgsnelheid voor de huidige activiteit.

30 s VAM

Het voortschrijdend gemiddelde (30 seconden) van de gemiddelde stijgsnelheid.

Gemiddelde VAM

De gemiddelde stijgsnelheid voor de huidige activiteit.

Ronde-VAM

De gemiddelde stijgsnelheid voor de huidige ronde.

Versnellingen

Naam

Beschrijving

Di2 batterijniveau

De resterende batterijspanning van een Di2 sensor.

Di2 schakelmodus

De huidige schakelmodus van een Di2 sensor.

Versnelling voor

De voorste fietsversnelling van een versnellingspositiesensor.

Batterij versnelling

De batterijstatus van een versnellingspositiesensor.

Versnellings​combo

De huidige versnellingscombinatie van een versnellingspositiesensor.

Versnellingen

De voorste en achterste fietsversnellingen van een versnellingspositiesensor.

Versnellingsratio

Het aantal tanden op de voorste en achterste fietsversnellingen, zoals gedetecteerd door een versnellingspositiesensor.

Versnelling achter

De achterste fietsversnelling van een versnellingspositiesensor.

Grafisch

Naam

Beschrijving

Cadans

Fietsen. Een gekleurde meter die uw huidige cadansbereik aangeeft.

Staafgrafiek cadans

Een staafdiagram dat uw huidige, gemiddelde en maximale cadanswaarden voor de huidige activiteit weergeeft.

Cadansgrafiek

Een lijndiagram dat uw cadanswaarden voor de huidige activiteit weergeeft.

Hoogtegrafiek

Een lijndiagram dat uw huidige hoogte, totale stijging en totale daling voor de huidige activiteit weergeeft.

Hartslag

Een gekleurde meter die uw huidige hartslagzone weergeeft.

Staafgrafiek hartslag

Een staafdiagram dat uw huidige, gemiddelde en maximale hartslagwaarden voor de huidige activiteit weergeeft.

Hartslaggrafiek

Een lijndiagram dat uw huidige, gemiddelde en maximale hartslagwaarden voor de huidige activiteit weergeeft.

Vermogen

Een gekleurde meter die uw huidige vermogenszone weergeeft.

Staafgrafiek vermogen

Een staafdiagram dat uw huidige, gemiddelde en maximale geleverde vermogen voor de huidige activiteit weergeeft.

Vermogensgrafiek

Een lijndiagram dat uw huidige, gemiddelde en maximale geleverde vermogen voor de huidige activiteit weergeeft.

Snelheid

Een gekleurde meter die uw huidige snelheid weergeeft.

Staafgrafiek snelheid

Een staafdiagram dat uw huidige, gemiddelde en maximale snelheid voor de huidige activiteit weergeeft.

Snelheidsgrafiek

Een lijndiagram dat uw snelheid voor de huidige activiteit weergeeft.

Hartslagvelden

Naam

Beschrijving

% hartslagreserve

Het percentage van de hartslagreserve (maximale hartslag minus rusthartslag).

% maximale hartslag

Het percentage van maximale hartslag.

Aeroob trainingseffect

De impact van de huidige activiteit op uw aerobe conditie.

Anaeroob trainingseffect

De impact van de huidige activiteit op uw anaerobe conditie.

Gem. %HSR

Het gemiddelde percentage van de hartslagreserve (maximale hartslag minus rusthartslag) voor de huidige activiteit.

Gemiddelde hartslag

De gemiddelde hartslag voor de huidige activiteit.

Gem. % maximale hartslag

Het gemiddelde percentage van de maximale hartslag voor de huidige activiteit.

Hartslag

Uw aantal hartslagen per minuut. Voor deze fysiologische metingen moet uw toestel beschikken over hartslagmeting aan de pols of zijn verbonden met een compatibele hartslagmeter.

Hartslagzone

Uw huidige hartslagbereik (1 tot 5). De standaardzones zijn gebaseerd op uw gebruikersprofiel en de maximale hartslag (220 min uw leeftijd).

Grafiek HS-zone

Een lijndiagram dat uw huidige hartslagzone (1-5) weergeeft.

Ronde %HSR

Het gemiddelde percentage van de hartslagreserve (maximale hartslag minus rusthartslag) voor de huidige ronde.

Ronde hartslag

De gemiddelde hartslag voor de huidige ronde.

% maximale hartslag ronde

Het gemiddelde percentage van de maximale hartslag voor de huidige ronde.

Laatste ronde hartslag

De gemiddelde hartslag voor de laatste voltooide ronde.

Last

De trainingsbelasting voor de huidige activiteit. De trainingsbelasting is het overtollig zuurstofverbruik na inspanning (EPOC), dat aangeeft hoe inspannend uw workout was.

Ademhalings​ritme

Uw ademhalingsritme in ademhalingen per minuut (brpm).

Tijd in zone

De tijd verstreken in elke hartslag- of vermogenszone.

Lichten

Naam

Beschrijving

Batterijstatus

Het resterende batterijvermogen van een fietslamp-accessoire.

Status bundelhoek

De modus van de koplampbundel.

Lichtmodus

De configuratiemodus van het lichtnetwerk.

Verbonden lampen

Het aantal verbonden lampen.

MTB-prestaties

Naam

Beschrijving

60 s flow

Het voortschrijdend gemiddelde (60 seconden) van de flowscore.

60 s grit

Het voortschrijdend gemiddelde (60 seconden) van de gritscore.

Flow

De meting van hoe consistent u de snelheid en soepelheid in bochten in de huidige activiteit handhaaft.

Grit

De meting van de moeilijkheidsgraad voor de huidige activiteit op basis van hoogte, helling en snelle richtingsveranderingen.

Ronde flow

De totale flowscore voor de huidige ronde.

Ronde grit

De totale gritscore voor de huidige ronde.

Navigatie​velden

Naam

Beschrijving

Resterende stijging

De resterende stijging tijdens een workout of koers als u een hoogtedoel hebt opgegeven.

Stijging naar volg. koersp.

De resterende stijging tot het volgende punt in de koers.

Afstand koerspunt

De resterende afstand tot het volgende punt in de koers.

De resterende afstand tot het volgende punt in de koers.

Bestemmings​locatie

De positie van uw eindbestemming.

Afstand tot punt

De resterende afstand tot het volgende punt.

Afstand tot bestemming

De resterende afstand tot de eindbestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Afstand tot volgende

De resterende afstand tot het volgende waypoint op uw route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

ETA op bestemming

Het geschatte tijdstip waarop u de eindbestemming zult bereiken (aangepast aan de lokale tijd van de bestemming). Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

ETA bij volgende

Het geschatte tijdstip waarop u het volgende waypoint op de route zult bereiken (aangepast aan de lokale tijd van het waypoint). Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Richting

De richting waarin u zich verplaatst.

Volgend waypoint

Het volgende punt op de route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Tijd tot bestemming

De tijd die u naar verwachting nodig hebt om de bestemming te bereiken. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Tijd tot volgende

De tijd die u naar verwachting nodig hebt om het volgende waypoint op de route te bereiken. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Tijd tot volgende punt

De resterende tijd tot het volgende punt.

Overige velden

Naam

Beschrijving

Batterijniveau

De resterende batterijvoeding.

Calorieën

De hoeveelheid calorieën die u hebt verbrand.

GPS-signaalsterkte

De sterkte van het signaal van de GPS-satelliet.

Ronden

Het aantal ronden dat is voltooid voor de huidige activiteit.

Prestatieconditie

De score voor de prestatieconditie is een real-time meting van uw prestatievermogen.

Zon op

Het tijdstip waarop de zon opkomt, gebaseerd op uw GPS-positie.

Zon onder

Het tijdstip waarop de zon ondergaat, gebaseerd op uw GPS-positie.

Temperatuur

De temperatuur van de lucht. Uw lichaamstemperatuur beïnvloedt de temperatuursensor.

Tijd

De tijd van de dag, op basis van uw huidige locatie en tijdinstellingen (notatie, tijdzone en zomertijd).

24-uur minimumtemperatuur

De minimumtemperatuur gemeten in de afgelopen 24 uur met een compatibele temperatuursensor.

24-uur maximumtemperatuur

De maximumtemperatuur gemeten in de afgelopen 24 uur met een compatibele temperatuursensor.

Vermogens​velden

Naam

Beschrijving

% FTP

Het huidige uitgangsvermogen als percentage van het functionele drempelvermogen.

Balans 3s

Het voortschrijdend gemiddelde (3 seconden) van de vermogensbalans links/rechts.

3s vermogen

Het voortschrijdend gemiddelde (3 seconden) van het uitgangsvermogen.

3s Watt/kg

Het voortschrijdend gemiddelde (3 seconden) van het uitgangsvermogen in watt per kilogram.

Balans 10s

Het voortschrijdend gemiddelde (10 seconden) van de vermogensbalans links/rechts.

10s vermogen

Het voortschrijdend gemiddelde (10 seconden) van het uitgangsvermogen.

10s Watt/kg

Het voortschrijdend gemiddelde (10 seconden) van het uitgangsvermogen in watt per kilogram.

Balans 30s

Het voortschrijdend gemiddelde (30 seconden) van de vermogensbalans links/rechts.

30s vermogen

Het voortschrijdend gemiddelde (30 seconden) van het uitgangsvermogen.

30s Watt/kg

Het voortschrijdend gemiddelde (30 seconden) van het uitgangsvermogen in watt per kilogram.

Gemiddelde balans

De gemiddelde vermogensbalans links/rechts voor de huidige activiteit.

Gem. vermogen

Het gemiddelde uitgangsvermogen voor de huidige activiteit.

Gemiddelde watt/kg

Het gemiddelde uitgangsvermogen in watt per kilogram.

Balans

De huidige vermogensbalans links/rechts.

Intensity Factor

De Intensity Factor™ voor de huidige activiteit.

Kilojoules

De totale verrichte inspanningen (uitgangsvermogen) in kilojoules.

Rondebalans

De gemiddelde vermogensbalans links/rechts voor de huidige ronde.

Normalized Power ronde

Het gemiddelde Normalized Power™ van de huidige ronde.

Vermogen ronde

Het gemiddelde uitgangsvermogen voor de huidige ronde.

Normalized Power laatste ronde

Het gemiddelde Normalized Power van de laatste voltooide ronde.

Vermogen laatste ronde

Het gemiddelde uitgangsvermogen voor de laatste voltooide ronde.

Ronde watt/kg

Het gemiddelde uitgangsvermogen in watt per kilogram voor de huidige ronde.

Maximum vermogen ronde

Het hoogste uitgangsvermogen voor de huidige ronde.

Maximum vermogen

Het hoogste uitgangsvermogen voor de huidige activiteit.

Normalized Power

De Normalized Power voor de huidige activiteit.

Pedaalsoepelheid

De meting van de krachtverdeling op de pedalen bij iedere pedaalslag door een gebruiker.

Vermogen

Fietsen. Het huidige uitgangsvermogen in watt.

Vermogenszone

Het huidige uitgangsvermogensbereik (1–7), gebaseerd op uw FTP of aangepaste instellingen.

Tijd in zone

De tijd verstreken in elke vermogenszone.

Effectiviteit van draaimoment

Meting van de pedaalslagen-efficiëntie van een gebruiker.

TSS

De Training Stress Score™ voor de huidige activiteit.

Watt/kg

De hoeveelheid uitgangsvermogen in watt per kilogram.

Smart Trainer

Naam

Beschrijving

Trainerknoppen

Het weerstandsniveau van een indoor trainer tijdens een workout.

Snelheids​velden

Naam

Beschrijving

Gem. snelheid

De gemiddelde snelheid voor de huidige activiteit.

Rondesnelheid

De gemiddelde snelheid voor de huidige ronde.

Laatste rondesnelheid

De gemiddelde snelheid voor de laatste voltooide ronde.

Maximale snelheid

De hoogste snelheid voor de huidige activiteit.

Snelheid

De huidige snelheid waarmee u zich verplaatst.

Stamina-velden

Naam

Beschrijving

Stamina

Het huidige resterende stamina.

Geschatte afstand

De resterende afstand op basis van uw stamina voor de huidige activiteit.

Potentieel

Het resterende potentiële stamina.

Geschatte tijd

De resterende tijd op basis van uw stamina voor de huidige activiteit.

Timervelden

Naam

Beschrijving

Gemiddelde rondetijd

De gemiddelde rondetijd voor de huidige activiteit.

Verstrek. tijd

De totale verstreken tijd. Als u bijvoorbeeld de timer voor een activiteit start en 10 minuten fietst, vervolgens de timer 5 minuten stopt en daarna de timer weer start en 20 minuten fietst, bedraagt de verstreken tijd 35 minuten.

Rondetijd

De stopwatchtijd voor de huidige ronde.

Laatste rondetijd

De stopwatchtijd voor de laatste voltooide ronde.

Timer

De huidige tijd van de afteltimer.

Tijd voor

De tijd voor of achter de Virtual Partner.

SEGMENTTIJD

De hoeveelheid tijd die u tijdens de huidige activiteit tegen het segment moet racen.

Workouts

Naam

Beschrijving

Calorieën te gaan

De resterende hoeveelheid calorieën tijdens een workout als u een calorieëndoel hebt opgegeven.

Afstand te gaan

De resterende afstand tijdens een workout of koers als u een afstandsdoel hebt opgegeven.

Duur

De resterende tijd voor de huidige workoutstap.

Hartslagen te gaan

Geeft tijdens een workout aan hoeveel slagen u boven of onder uw hartslagdoelstelling zit.

Primair doel

Het doel voor de primaire workoutstap tijdens de workout.

Herhalingen te gaan

Het resterende aantal herhalingen tijdens een workout.

Secundair doel

Het doel voor de secundaire workoutstap tijdens de workout.

Stapafstand

De afstand voor de huidige stap zien tijdens een workout.

Duur

De verstreken tijd voor de huidige workoutstap.

Tijd te gaan

De resterende tijd tijdens een workout of koers als u een tijdsdoel hebt opgegeven.

Workoutvergelijking

Een grafiek waarin uw huidige inspanning wordt vergeleken met het workoutdoel.

Workoutstap

De huidige stap van het totale aantal stappen waaruit een workout is opgebouwd.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-0083D0A0-EA6E-41F0-8207-3F1498875E61 v4