Automatische slaapstand gebruiken

U kunt de Automatische slaapstand functie gebruiken om automatisch in de slaapstand te gaan na 5 minuten van inactiviteit. Tijdens de slaapstand is het scherm uitgeschakeld en zijn de sensoren, Bluetooth® technologie en GPS uitgeschakeld.

Wi‑Fi® blijft actief wanneer het toestel zich in de slaapstand bevindt.

  1. Selecteer Menusymbool > Activiteitenprofielen.
  2. Selecteer een profiel.
  3. Selecteer Automatische slaapstand.
GUID-0083D0A0-EA6E-41F0-8207-3F1498875E61 v6
Juni 2024