Tips voor het gebruik van de Edge 1040 Solar fietscomputer

Opladen via zonne-energie is ontworpen om de levensduur van de batterij van het toestel te optimaliseren en te verlengen. Opladen van de zonne-energie gebeurt ook wanneer het toestel in de slaapstand staat of uitgeschakeld is.

OPMERKING: Deze functie is niet op alle toestellen beschikbaar.
  • Als u het toestel niet gebruikt, richt u het scherm op zonlicht om de levensduur van de batterij te verlengen.
  • Tijdens een activiteit bladert u naar de pagina met zonnegegevens.
    De pagina met zonnegegevens toont de intensiteit van de huidige lichtomstandigheden en de geaccumuleerde rijtijd die met de zonne-energie is gewonnen, rekening houdend met het huidige gebruik en het batterijverbruik van het toestel.
    Gegevens over zonne-energie
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-0083D0A0-EA6E-41F0-8207-3F1498875E61 v4