Scherminstellingen

Selecteer Menusymbool > Systeem > Scherm.

Automatische helderheid

Hiermee wordt automatisch de schermverlichting aangepast op basis van het omgevingslicht.

Helderheid

Hiermee kunt u de helderheid van de schermverlichting instellen.

Time-out van scherm

Hiermee kunt u de tijdsduur instellen voordat de schermverlichting wordt uitgeschakeld.

Kleurmodus

Hiermee stelt u in of het toestel dag- of nachtkleuren weergeeft. U kunt de optie Auto selecteren om het toestel automatisch te laten overschakelen naar dag- of nachtkleuren op basis van de tijd van de dag.

Schermafbeelding

Hiermee kunt u de afbeelding op het scherm van het toestel opslaan wanneer u op Stroomsymbool drukt.

GUID-0083D0A0-EA6E-41F0-8207-3F1498875E61 v6
Juni 2024