De schermverlichting gebruiken

Tik op het aanraakscherm om de schermverlichting in te schakelen.
OPMERKING: U kunt de time-out voor de schermverlichting aanpassen (Scherminstellingen).
  1. Veeg in het startscherm of een gegevensscherm omlaag vanaf de bovenkant van het scherm.
  2. Selecteer een optie:
    • Als u de helderheid handmatig wilt aanpassen, selecteert u Symbool voor helderheid en gebruikt u de schuifbalk.

    • Als u de helderheid automatisch wilt aanpassen op basis van omgevingslicht, selecteert u Auto.

GUID-0083D0A0-EA6E-41F0-8207-3F1498875E61 v5
November 2023