De glances aanpassen

  1. Blader naar de onderkant van het startscherm.
  2. Selecteer Bewerkingssymbool.
  3. Selecteer een optie:
    • Selecteer Symbool plus om een glance aan de glancelijst toe te voegen.

    • Selecteer Het menusymbool opnieuw ordenen om de glance omhoog of omlaag te slepen om de locatie van de glance in de glancelijst te wijzigen.

    • Veeg op een glance naar links, en selecteer Symbool verwijderen om de glance van de glancelijst te verwijderen.

GUID-0083D0A0-EA6E-41F0-8207-3F1498875E61 v6
Juni 2024