Levensduur van de batterij maximaliseren

De Batterijspaarstand inschakelen

Met de Batterijspaarstand kunt u de instellingen aanpassen om de levensduur van de batterij te verlengen voor langere ritten.

 1. Selecteer Menusymbool > Batterij​spaarstand > Schakel in.
 2. Selecteer een optie:
  • Selecteer Schermverlichting verminderen om de helderheid van de achtergrondverlichting te verlagen.

  • Selecteer Verberg kaart om het kaartscherm te verbergen.

   OPMERKING: Als deze optie is ingeschakeld, worden er nog steeds afslagaanwijzingen weergegeven.
  • Selecteer Satellietsystemen om de satellietinstelling te wijzigen.

De geschatte resterende levensduur van de batterij wordt bovenaan het scherm weergegeven.

Na uw rit moet u uw toestel opladen en de batterijspaarstand uitschakelen om alle functies van het toestel te kunnen gebruiken.

GUID-0083D0A0-EA6E-41F0-8207-3F1498875E61 v6
Juni 2024