Nastavení aplikace aktivity

Tato nastavení umožňují přizpůsobit každou předem nahranou aplikaci aktivity podle vašich potřeb. ‍Můžete například přizpůsobit obrazovky s údaji a aktivovat upozornění a funkce tréninku.‍ Všechna nastavení nejsou k dispozici pro všechny typy aktivit.

Přidržte tlačítko UP, vyberte možnost Nastavení > Aplikace a vyberte aktivitu.

Datové obrazovky

Umožní upravit datové obrazovky pro aktivitu (Přizpůsobení datových obrazovek). U některých aktivit si také můžete zobrazit nebo skrýt obrazovku s daty mapy.

Alarmy

Umožní nastavit alarmy tréninku nebo navigace pro aktivitu.

Metronom

Přehrává v pravidelném rytmu tóny, a umožňuje vám tak zlepšovat výkonnost tréninkem při rychlejší, pomalejší nebo konzistentnější kadenci (Používání metronomu).

Auto Lap

Nastaví možnosti pro funkci Auto Lap (Auto Lap).

Auto Pause

Nastaví zařízení, aby přestalo zaznamenávat údaje, když se přestanete pohybovat nebo když vaše rychlost klesne pod zadanou hodnotu (Zapnutí Auto Pause).

Aut. det. lezení

Nastaví zařízení, aby automaticky detekovalo změny nadmořské výšky pomocí vestavěného výškoměru

Aut sjezd

Nastaví zařízení, aby automaticky detekovalo jízdu na lyžích pomocí vestavěného senzoru zrychlení.

3D rychlost

Vypočítá vaši rychlost pomocí změny nadmořské výšky a horizontálního pohybu po zemi (3D rychlost a vzdálenost).

3D vzdálenost

Vypočítá vzdálenost, kterou jste urazili, pomocí změny nadmořské výšky a horizontálního pohybu po zemi.

Klávesa Okruh

Umožní zaznamenání okruhu nebo odpočinku během aktivity.

Autom. proch.

Umožní procházení všech displejů a dat aktivit, jestliže jsou zapnuty stopky (Použití funkce Automatické procházení).

GPS

Umožňuje nastavit režim pro anténu GPS (UltraTrac).

Velikost bazénu

Umožňuje nastavit délku bazénu pro plavání v bazénu (Jdeme si zaplavat).

Detekce záb

Aktivuje detekci záběrů pro plavání v bazénu.

Úspora energie

Nastaví dobu zapnutí úsporného režimu pro aktivitu (Nastavení časového limitu úsporného režimu).

Barva pozadí

Nastaví barvu pozadí u každé aktivity na černou nebo bílou.

Zdůraznit barvu

Nastaví barvu zvýraznění každé aktivity, a umožní tak určit, která je aktivní.

Stav

Zobrazí nebo skryje aktivitu v seznamu aplikací.

Přesun nahoru

Posune pozici aktivity v seznamu aplikací.

Přesunout dolů

Posune pozici aktivity v seznamu aplikací.

Odebrat

Odstraní danou aktivitu.

POZNÁMKA: Dojde k odstranění aktivity ze seznamu aplikací a ze všech nastavení zadaných uživatelem. Všechna nastavení zařízení lze obnovit na výchozí tovární nastavení, a odstraněnou aktivitu tak vrátit zpět na seznam (Obnovení výchozích hodnot všech nastavení).
Přejmenovat

Nastaví název aktivity.