Používání metronomu

Funkce metronomu přehrává v pravidelném rytmu tóny a pomáhá vám tak zlepšovat vaši výkonnost tréninkem při rychlejší, pomalejší nebo konzistentnější kadenci.

 1. Podržte tlačítko UP.
 2. Vyberte možnost Nastavení > Aplikace.
 3. Vyberte aktivitu.
  POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.
 4. Vyberte možnost Metronom > Stav > Zapnuto.
 5. Vyberte možnost:
  • Vyberte možnost Údery/Min. a zadejte hodnotu založenou na kadenci, kterou chcete udržet.

  • Výběrem možnosti Frekvence upoz. přizpůsobíte frekvenci tepů.

  • V nabídce Upozornění si můžete přizpůsobit tón a vibrace metronomu.

 6. V případě potřeby vyberte možnost Zobrazit náhled a poslechněte si funkci metronomu ještě před zahájením běhu.
 7. Přidržením tlačítka DOWN se vrátíte zpět na zobrazení hodin.
 8. Jděte si zaběhat (Jdeme běhat).

  Metronom se spustí automaticky.

 9. Chcete-li při běhu zobrazit obrazovku metronomu, stiskněte tlačítko UP nebo DOWN.
 10. V případě potřeby podržte tlačítko UP a změňte nastavení metronomu.