Aktivity

Zařízení je možné využít při aktivitách v interiéru, outdoorových, sportovních či fitness aktivitách. Po spuštění aktivity zařízení zobrazuje a zaznamenává data ze snímače. Aktivity můžete ukládat a sdílet je s komunitou Garmin Connect.

Do zařízení můžete přidat také aplikace pro různé činnosti Connect IQ prostřednictvím účtu Garmin Connect (Connect IQ Funkce).