Jdeme si zaplavat

Před zahájením plavání je třeba zařízení nabít (Nabíjení zařízení).

 1. Na obrazovce hodin stiskněte tlačítko START.
 2. Vyberte možnost Plav. v baz..
 3. Vyberte velikost bazénu nebo zadejte vlastní velikost.
 4. Výběrem možnosti START spustíte stopky.

  Historie je zaznamenávána pouze, pokud jsou spuštěny stopky.

 5. Zahajte aktivitu.

  Zařízení automaticky zaznamená intervaly plavání a délky.

 6. Výběrem možnosti UP nebo DOWN zobrazíte další stránky s daty (volitelné).
 7. Když odpočíváte, stisknutím tlačítka LAP pozastavte stopky.
 8. Stisknutím tlačítka LAP stopky znovu spustíte.
 9. Po dokončení aktivity vyberte možnost STOP > Uložit.