Nabíjení zařízení

OZNÁMENÍ! Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vyčistěte a vysušte kontakty a okolní oblast; zabráníte tak korozi. Pokyny týkající se čištění naleznete v příloze.

Zařízení je napájeno vestavěnou dobíjecí lithiovou baterií, kterou můžete nabíjet pomocí standardní elektrické zásuvky nebo portu USB v počítači.

  1. Konektor USB na kabelu připojte k napájecímu adaptéru nebo k portu USB na počítači.
  2. Napájecí adaptér připojte ke standardní elektrické zásuvce.
  3. Stlačte okraje kolébky pro nabíjení glyph icon, aby se otevřela její ramena.

  4. Zařízení umístěte do kolébky glyph icon tak, aby byly kontakty zarovnány, a uvolněte ramena, která budou držet zařízení na místě.

    Když zařízení zapojíte do zdroje napájení, zapne se a na obrazovce se zobrazí stav nabití baterie.

  5. Zařízení zcela nabijte.