Trénování se záznamem nácviku

Funkce záznamu nácviku je k dispozici pouze pro plavání v bazénu. Funkci záznamu nácviku můžete využít k ručnímu zaznamenávání tréninku kopů, plavání jednou rukou nebo jakéhokoli typu plavání, který nespadá do jednoho ze čtyř hlavních druhů záběrů.

TIP: Datové obrazovky a datová pole můžete přizpůsobit své aktivitě plavání v bazénu (Přizpůsobení datových obrazovek).
 1. Na obrazovce hodin stiskněte tlačítko START.
 2. Vyberte možnost Plav. v baz..
 3. Stisknutím tlačítka START spustíte stopky aktivity.
 4. Během aktivity plavání v bazénu zobrazte stisknutím tlačítka UP nebo DOWN obrazovku záznamu nácviku.
 5. Stisknutím tlačítka LAP spustíte stopky nácviku.
 6. Po dokončení intervalu nácviku stiskněte tlačítko LAP.

  Časovač pro nácvik se zastaví, ale časovač aktivity i nadále zaznamenává celou plaveckou relaci.

 7. Vyberte vzdálenost dokončeného nácviku.

  Přírůstky vzdálenosti jsou založeny na velikosti bazénu vybrané pro profil aktivity.

 8. Vyberte možnost:
  • Chcete-li zahájit další interval nácviku, stiskněte tlačítko LAP.

  • Chcete-li zahájit interval plavání, vraťte se výběrem možnosti UP nebo DOWN na obrazovky plaveckého tréninku.

 9. Po dokončení aktivity vyberte možnost STOP > Uložit.