Přizpůsobení datových obrazovek

Datové obrazovky lze zobrazit nebo skrýt a můžete i změnit jejich rozvržení a obsah.

 1. Přidržte tlačítko UP.
 2. Vyberte možnost Nastavení > Aplikace.
 3. Vyberte aktivitu, kterou chcete přizpůsobit.
 4. Vyberte možnost Datové obrazovky.
 5. Vyberte datovou obrazovku, kterou chcete přizpůsobit.
 6. Vyberte možnost:
  • Volbou Stav datovou obrazovku zapnete nebo vypnete.

  • Volbou Rozvržení upravíte počet datových polí na datové obrazovce.

  • Výběrem pole lze změnit typ údajů zobrazovaných v poli.