Odpočinek během plavání v bazénu

Výchozí obrazovka odpočinku zobrazuje dva časovače přestávky. Zobrazuje také čas a vzdálenost posledního dokončeného intervalu.

POZNÁMKA: Během odpočinku nejsou zaznamenávána data o plavání.
  1. Během plavecké aktivity zahájíte odpočinek výběrem tlačítka LAP.

    Displej se změní na bílý text na černém pozadí a zobrazí se obrazovka odpočinku.

  2. Během odpočinku zobrazíte výběrem tlačítka UP nebo DOWN další datové obrazovky (volitelné).
  3. Stiskněte tlačítko LAP a pokračujte v plavání.
  4. Opakujte pro další intervaly odpočinku.