Zapnutí a vypnutí možnosti Tlačítko Okruh

Nastavení možnosti Klávesa Okruh můžete zapnout pomocí tlačítka LAP, aby se zaznamenával okruh nebo odpočinek během aktivity. Nastavení možnosti Klávesa Okruh můžete vypnout, aby se zamezilo zaznamenávání okruhu při neúmyslném stisknutí klávesy během aktivity.

  1. Přidržte tlačítko UP.
  2. Vyberte možnost Nastavení > Aplikace.
  3. Vyberte aktivitu.
  4. Vyberte možnost Klávesa Okruh.

    Stav tlačítka Okruh se změní na Zapnuto nebo Vypnuto na základě aktuálního nastavení.