Přidání mapy k aktivitě

Na smyčku datových obrazovek pro aktivitu lze přidat mapu.

 1. Podržte tlačítko UP.
 2. Vyberte možnost Nastavení > Aplikace.
 3. Vyberte aktivitu, kterou chcete přizpůsobit.
 4. Vyberte možnost Datové obrazovky > Mapa.
 5. Volbou Stav mapu zapnete nebo vypnete.
 6. Vyberte možnost Orientace.
 7. Vyberte možnost:
  • Výběrem možnosti K severu zobrazíte u horního okraje stránky sever.

  • Chcete-li u horního okraje stránky zobrazit aktuální směr cesty, vyberte možnost Trasa nahoře.

 8. V nabídce Polohy uživatele zobrazíte nebo skryjete uložené polohy.
 9. Chcete-li automaticky nastavovat optimální přiblížení mapy, vyberte možnost Aut měřítko.

  Po výběru možnosti Vypnuto je nutné mapu přibližovat nebo oddalovat ručně.