Zapnutí Auto Pause

Pomocí funkce Auto Pause můžete automaticky pozastavit stopky, jakmile se přestanete pohybovat. Tato funkce je užitečná, jestliže vaše aktivita zahrnuje semafory nebo jiná místa, kde musíte zastavit.

POZNÁMKA: Pokud je časovač zastaven nebo pozastaven, nedochází k zaznamenávání historie.
 1. Podržte tlačítko UP.
 2. Vyberte možnost Nastavení > Aplikace.
 3. Vyberte aktivitu.
  POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.
 4. Vyberte možnost Auto Pause.
 5. Vyberte možnost:
  • Chcete-li stopky automaticky zastavit, jakmile se přestanete pohybovat, zvolte možnost Při zastavení.

  • Po výběru možnosti Vlastní se stopky automaticky zastaví, jakmile vaše tempo klesne pod stanovenou hodnotu.