Upozornění

Můžete nastavit upozornění pro každou aktivitu, které vám mohou pomoci trénovat s ohledem na konkrétní cíle, zvýšit povědomí o prostředí a navigovat k cíli. Některá upozornění jsou k dispozici pouze pro konkrétní aktivity. Existují tři typy upozornění: upozornění na události, upozornění na rozsah a opakovaná upozornění.

Upozornění na událost

Upozornění na událost informuje jednou. Událost je určitá hodnota. Můžete například nastavit zařízení tak, aby vás upozornilo, když dosáhnete stanovené nadmořské výšky.

Upozornění na rozsah

Upozornění na rozsah vás informuje, kdykoli bude hodnota zařízení nad nebo pod stanoveným rozsahem hodnot. Můžete například nastavit zařízení tak, aby vás upozornilo, když váš srdeční tep klesne pod 60 tepů za minutu nebo přesáhne 210 tepů za minutu.

Opakované upozornění

Opakované upozornění vás upozorní pokaždé, když zařízení zaznamená konkrétní hodnotu nebo interval. Můžete například nastavit zařízení tak, aby vás upozorňovalo každých 30 minut.

Název upozornění

Typ upozornění

Popis

Kadence

Rozsah

Můžete nastavit minimální a maximální hodnoty kadence.

Kalorie

Událost, opakovaná

Můžete nastavit počet kalorií.

Uživatelské

Opakované

Můžete vybrat stávající zprávu nebo vytvořit vlastní, a zvolit typ upozornění.

Vzdálenost

Opakované

Můžete nastavit interval vzdálenosti.

Nadmořská výška

Rozsah

Můžete nastavit minimální a maximální hodnoty nadmořské výšky.

Srdeční tep

Rozsah

Můžete nastavit minimální a maximální hodnoty srdečního tepu nebo zvolit změny rozsahů. Viz Rozsahy srdečního tepuVýpočty rozsahů srdečního tepu.

Tempo

Rozsah

Můžete nastavit minimální a maximální hodnoty tempa.

Výkon

Rozsah

Můžete nastavit vysokou nebo nízkou úroveň výkonu.

Běh/Chůze

Opakované

Můžete nastavit přestávky v chůzi v pravidelných intervalech.

Rychlost

Rozsah

Můžete nastavit minimální a maximální hodnoty rychlosti.

Čas

Událost, opakovaná

Můžete nastavit časový interval.