Nastavení alarmu

 1. Přidržte tlačítko UP.
 2. Vyberte možnost Nastavení > Aplikace.
 3. Vyberte aktivitu.
  POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.
 4. Vyberte možnost Alarmy.
 5. Vyberte možnost:
  • Volbou Přidat novou položku přidáte nové upozornění aktivity.

  • Volbou názvu upozornění lze stávající upozornění upravit.

 6. V případě potřeby vyberte typ alarmu.
 7. Vyberte zónu, zadejte minimální a maximální hodnoty nebo zadejte vlastní hodnotu alarmu.
 8. V případě potřeby upozornění zapněte.

V případě alarmů událostí a opakovaných alarmů se při každém dosažení hodnoty alarmu zobrazí zpráva. V případě alarmů rozsahu se zpráva zobrazí pokaždé, když překročíte zadaný rozsah nebo pod něj klesnete (minimální a maximální hodnoty).