Zapnutí automatické detekce lezení

Funkci automatické detekce lezení můžete použít k automatickému sledování změny nadmořské výšky. Můžete ji využít při aktivitách jako lezení, pěší turistika, běh nebo jízda na kole.

 1. Podržte tlačítko UP.
 2. Vyberte možnost Nastavení > Aplikace.
 3. Vyberte aktivitu.
  POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.
 4. Vyberte možnost Aut. det. lezení > Stav > Zapnuto.
 5. Vyberte možnost Obrazovka běh. a nastavte displeje a data, která se zobrazí při běhání.
 6. Vyberte možnost Obrazovka lezení a nastavte displeje a data, která se zobrazí při lezení.
 7. Pokud chcete při změně režimu přepnout barvu displeje, vyberte možnost Obrátit barvy.
 8. Výběrem možnosti Vertikální rychl. nastavíte zobrazování rychlosti stoupání v čase.
 9. Vyberte možnost Přepínání režimů a nastavte rychlost změny režimů zařízení.