Obnovení výchozích hodnot všech nastavení

POZNÁMKA: Tato operace odstraní informace zadané uživatele a historii aktivity.

Všechna nastavení zařízení lze vrátit na výchozí nastavení výrobce.

  1. Podržte tlačítko UP.
  2. Vyberte možnost Nastavení > Systém > Obnovit výchozí hodnoty > Ano.