Použití funkce Automatické procházení

Funkci automatického procházení můžete použít k tomu, aby procházela všechny datové obrazovky aktivit, jestliže jsou zapnuty stopky.

  1. Podržte tlačítko UP.
  2. Vyberte možnost Nastavení > Aplikace.
  3. Vyberte aktivitu.
    POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.
  4. Vyberte možnost Autom. proch..
  5. Vyberte rychlost zobrazování.