Sonar fishfinder uređaja

Kada je ispravno povezan sa sondom, kompatibilni ploter možete koristiti kao fishfinder uređaj. Za modele plotera bez oznaka xsv ili xs u nazivu potreban je Garmin® sonarni modul i sonda kako bi se informacije sonara mogle prikazivati.

Za dodatne informacije o najboljoj sondi za vaše potrebe idite na web-mjesto garmin.com/transducers.

Različiti prikazi sonara pomažu u prikazu riba u trenutnom području. Dostupni prikazi sonara ovise o vrsti sonde i sonarnom modulu koji su povezani s ploterom. Primjerice, određene zaslone Panoptix™ sonara možete vidjeti samo ako imate povezanu kompatibilnu Panoptix sondu.

Dostupna su četiri osnovna stila prikaza sonara: Prikaz na cijelom zaslonu, podijeljeni prikaz koji kombinira dva ili više prikaza, podijeljeni zumirani prikaz i prikaz podijeljene frekvencije koji prikazuje dvije različite frekvencije. Možete prilagođavati postavke za svaki prikaz na zaslonu. Na primjer, gledate li prikaz podijeljene frekvencije, možete podešavati osjetljivost za svaku frekvenciju zasebno.

Ako ne vidite raspored prikaza sonara koji odgovara vašim potrebama, možete stvoriti prilagođeni kombinirani zaslon (Stvaranje nove kombinirane stranice) ili SmartMode™ izgled (Dodavanje SmartMode izgleda).

Autorska prava © Garmin. Sva prava pridržana.GUID-413FE004-9D7D-474E-8423-3B787BC4A5BF v7