Podešavanje razine detalja

Razinu detalja i šuma koja se prikazuje na zaslonu sonara možete kontrolirati prilagođavanjem osjetljivosti na tradicionalnim sondama ili podešavanjem svjetline na Garmin ClearVü™ sondama.

Ako želite da se na zaslonu prikazuje povratni signal najvećeg intenziteta, možete smanjiti osjetljivost ili svjetlinu te tako ukloniti povratne signale manjeg intenziteta i šum. Želite li vidjeti sve povratne informacije, možete povećati osjetljivost ili svjetlinu te tako prikazati više informacija na zaslonu. Time se uklanja i šum, ali se tako može otežati raspoznavanje stvarnih povratnih signala.

  1. Na prikazu sonara odaberite Izbornik.
  2. Odaberite Osjetljivost ili Svjetlina.
  3. Odaberite opciju:
    • Kako biste ručno povećali ili smanjili osjetljivost ili svjetlinu, odaberite Gore ili Dolje.

    • Kako biste uređaju za iscrtavanje omogućili automatsko podešavanje osjetljivosti ili svjetline, odaberite opciju Automatski.

Autorska prava © Garmin. Sva prava pridržana.GUID-413FE004-9D7D-474E-8423-3B787BC4A5BF v7