Stvaranje nove kombinirane stranice

Možete stvoriti osobnu prilagođenu kombiniranu stranicu koja odgovara vašim potrebama.

 1. Odaberite Kombinacije > Izbornik > Dodaj kombinaciju.
 2. Odaberite prozor.
 3. Odaberite funkciju za prozor.
 4. Ponovite ove korake za svaki prozor stranice.
 5. Vucite strelice kako biste promijenili veličinu prozora.
 6. Držite prozor kako biste mu promijenili položaj.
 7. Držite podatkovno polje kako biste odabrali nove podatke.
 8. Odaberite Izgled, a zatim odaberite vrstu izgleda.

  Odabiri izgleda stranice
 9. Odaberite Naziv, unesite naziv stranice i odaberite Gotovo.
 10. Odaberite Maske, a zatim odaberite podatke za prikaz.
 11. Odaberite Gotovo kad završite s prilagođavanjem stranice.
Autorska prava © Garmin. Sva prava pridržana.GUID-413FE004-9D7D-474E-8423-3B787BC4A5BF v7