Garmin SideVü prikaz sonara

NAPOMENA:

Nemaju svi modeli ugrađenu podršku za Garmin SideVü™ sonar. Ako vaš model ne sadrži ugrađeni SideVü sonar, potrebni su vam kompatibilan sonarni modul i kompatibilna SideVü sonda.

Ako vaš model sadrži ugrađeni SideVü sonar, potrebna vam je kompatibilna SideVü sonda.

Tehnologija sonara za skeniranje SideVü prikazuje sliku objekata koji se nalaze na bočnim stranama plovila. Možete je koristiti kao alat za traženje podvodnih struktura i riba.


Prikaz SideVü sonara s legendom

Legenda broj jedan

Lijeva strana plovila

Legenda broj dva

Desna strana plovila

Legenda broj tri

Sonda na plovilu

Legenda broj četiri

Trupci

Legenda broj pet

Stare gume

Legenda broj šest

Granje

Legenda broj sedam

Voda između plovila i dna

Legenda broj osam

Udaljenost od bočne strane plovila

Autorska prava © Garmin. Sva prava pridržana.GUID-413FE004-9D7D-474E-8423-3B787BC4A5BF v7