Prikaz Uobičajeno sonara

Dostupno je nekoliko prikaza preko cijelog zaslona, ovisno o priključenoj sondi.

Prikazi za Uobičajeno sonar preko cijelog zaslona prikazuju veliku sliku očitanja sonara sa sonde. Mjerilo dosega s desne strane zaslona prikazuje dubinu otkrivenih objekata dok se zaslon pomiče zdesna ulijevo.


Prikaz tradicionalnog sonara s legendom

Legenda broj jedan

Informacije o dubini

Legenda broj dva

Podvodni objekti ili riba

Legenda broj tri

Dno vodene površine

Autorska prava © Garmin. Sva prava pridržana.GUID-413FE004-9D7D-474E-8423-3B787BC4A5BF v7