Postavljanje standardnog, Garmin ClearVü, i SideVü sonara

NAPOMENA: Ne odnose se sve opcije i postavke na sve modele, sonare i sonde.
NAPOMENA: Ove se postavke neće primijeniti na Panoptix™ sonde.

Na prikazu sonara odaberite Izbornik > Postavke sonara.

Brzina pomic.

Određuje brzinu kojom će se sonar pomicati zdesna nalijevo (Postavljanje brzine pomicanja).

U plitkoj vodi možete odabrati manju brzinu pomicanja kako biste produžili trajanje prikaza informacija na zaslonu. U dubljoj vodi možete odabrati veću brzinu pomicanja. Automatska brzina pomicanja prilagođava brzinu pomicanja brzini kretanja plovila.

Odbijanje buke

Smanjuje smetnje i količinu buke prikazane na zaslonu sonara (Postavke sonara za odbijanje buke).

Izgled

Konfigurira izgled zaslona sonara (Postavke izgleda sonara).

Alarmi

Postavlja alarme sonara (Alarmi sonara).

Napredno

Konfigurira razne postavke prikaza sonara i izvora podataka (Napredne postavke sonara). Nije primjenjivo na prikaze sonara Garmin ClearVü™ ili SideVü.

Instalacija

Konfigurira sondu (Postavke instalacije Uobičajeno, Garmin ClearVü, i SideVü sonde).

Autorska prava © Garmin. Sva prava pridržana.GUID-413FE004-9D7D-474E-8423-3B787BC4A5BF v7