Odabir vrste sonde

Ovaj je ploter kompatibilan s asortimanom dodatnih sondi, uključujući Garmin ClearVü™ sonde dostupne na web-mjestu garmin.com/transducers.

Ako ste priključili sondu koja nije bila priložena uz ploter, možda ćete trebati postaviti vrstu sonde kako bi sonar pravilno radio.

NAPOMENA: Ova funkcija nije podržana na svim modulima sonara i ploterima.
 1. Dovršenje postupka:
  • Na prikazu sonara odaberite Izbornik > Postavke sonara > Instalacija > Sonde.

  • Odaberite Postavke > Moje plovilo > Sonde.

 2. Odaberite opciju:
  • Kako biste omogućili da ploter automatski prepozna sondu, odaberite sondu koju želite promijeniti i odaberite Automatsko prepoznavanje.

  • Za ručni odabir sonde odaberite sondu koju želite promijeniti, odaberite model sonde s popisa i odaberite Promijeni model.

   NAPOMENA: Ako ručno odaberete sondu, prekinete vezu sa sondom i zatim povežete drugu sondu, ovu opciju trebali biste postaviti na Automatsko prepoznavanje.
Autorska prava © Garmin. Sva prava pridržana.GUID-413FE004-9D7D-474E-8423-3B787BC4A5BF v7