Garmin ClearVü prikaz sonara

NAPOMENA: Za primanje podataka s Garmin ClearVü™ sonara za skeniranje, potrebna vam je kompatibilna sonda. Informacije o kompatibilnim sondama potražite na adresi garmin.com/transducers.

Garmin ClearVü™ sonar visoke frekvencije pruža detaljnu sliku svega što se nalazi oko plovila i daje detaljan prikaz struktura iznad kojih plovilo prolazi.


Prikaz ClearVü sonara
Standardne sonde emitiraju stožasti snop. Tehnologija sonara sa skeniranjem Garmin ClearVü™ emitira dva uska snopa oblikom slična snopu u uređaju za kopiranje. Ti snopovi omogućuje jasniju sliku, više nalik na fotografiju, svega što se nalazi ispod plovila.

Dijagram zrake ClearVü sonde
Autorska prava © Garmin. Sva prava pridržana.GUID-413FE004-9D7D-474E-8423-3B787BC4A5BF v7