Odabir izvora sonara

Ova značajka nije dostupna na svim modelima.

Ako za određeni prikaz sonara koristite više od jednog izvora podataka sonara, možete odabrati izvor koji će se koristiti za taj prikaz sonara. Na primjer, ako imate dva izvora s tehnologijom Garmin ClearVü™, na prikazu sonara s tehnologijom Garmin ClearVü™ možete odabrati izvor.

  1. Otvorite prikaz sonara kojem želite promijeniti izvor.
  2. Odaberite Izbornik > Postavke sonara > Izvor.
  3. Odaberite izvor za ovaj prikaz sonara.
Autorska prava © Garmin. Sva prava pridržana.GUID-413FE004-9D7D-474E-8423-3B787BC4A5BF v7