Promjena naziva izvora sonara

Kako biste jednostavno mogli odrediti izvor sonara, možete mu promijeniti naziv. Na primjer, "Pramac" može biti naziv sonde koja se nalazi na pramcu vašeg plovila.

Ako želite promijeniti naziv izvora, uređaj se mora nalaziti u načinu prikaza sonara koji odgovara izvoru. Na primjer, ako želite promijeniti izvor sonara s tehnologijom Garmin ClearVü™, morate otvoriti prikaz sonara s tehnologijom Garmin ClearVü™.

  1. Na prikazu sonara odaberite Izbornik > Postavke sonara > Izvor > Promijeni naziv izvora.
  2. Unesite naziv.
Autorska prava © Garmin. Sva prava pridržana.GUID-413FE004-9D7D-474E-8423-3B787BC4A5BF v7