Dodavanje SmartMode izgleda

Možete dodati SmartMode™ izgled koji odgovara vašim potrebama. Sve prilagodbe koje napravite na jednom SmartMode izgledu početnog zaslona stanice prikazat će se na svim zaslonima stanice.

 1. Na početnom zaslonu odaberite SmartMode™ > Izbornik > Dodaj izgled.
 2. Odaberite opciju:
  • Za promjenu naziva odaberite Naziv i simbol > Naziv, unesite novi naziv i odaberite Gotovo.

  • Za promjenu SmartMode simbola odaberite Naziv i simbol > Simbol i odaberite novi simbol.

  • Za promjenu broja prikazanih funkcija i izgleda zaslona odaberite Izgled i zatim odaberite opciju.

  • Za promjenu funkcije dijela zaslona odaberite prozor koji želite promijeniti i odaberite funkciju na popisu koji se nalazi na desnoj strani.

  • Za promjenu načina podjele zaslona povucite strelice na novu lokaciju.

  • Za mijenjanje podataka koji se prikazuju na stranici i dodatnim trakama podataka odaberite Maske i odaberite opciju.

  • Za dodjeljivanje prethodno definirane postavke dijelu SmartMode zaslona odaberite Postavke > Uključi i s popisa na desnoj strani odaberite prethodno definiranu postavku.

Autorska prava © Garmin. Sva prava pridržana.GUID-413FE004-9D7D-474E-8423-3B787BC4A5BF v7