Segmenty

Sledování segmentu

Segmenty je možné odeslat z účtu Garmin Connect™ do zařízení. Po uložení segmentu do zařízení jej můžete sledovat.

POZNÁMKA: Když si stáhnete trasu z účtu Garmin Connect, všechny segmenty této trasy se automaticky stáhnou také.
Závodění v segmentu

V segmentu můžete závodit a snažit se porazit vlastní rekord nebo jiné cyklisty, kteří segmentem také jeli.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-AF71A516-A97E-4CE9-BD88-68921B5F014D v6