Nastavení tréninkového cíle

Funkci tréninkového cíle lze použít s funkcí Virtual Partner®, takže můžete trénovat s cílem dosáhnout stanovené vzdálenosti, vzdálenosti a času nebo vzdálenosti a rychlosti. Během tréninkové aktivity vám zařízení v reálném čase poskytuje zpětnou vazbu ohledně toho, jak blízko jste k dosažení tréninkového cíle.

 1. Vyberte možnost Menu > Trénink > Nastavit cíl.
 2. Vyberte možnost:
  • Vyberte možnost Pouze vzdálenost, jestliže chcete vybrat přednastavenou vzdálenost nebo zadat vlastní vzdálenost.

  • Vyberte možnost Vzdálenost a čas, jestliže chcete jako cíl vybrat vzdálenost a čas.

  • Vyberte možnost Vzdál a rychlost, jestliže chcete jako cíl vybrat vzdálenost a rychlost.

  Zobrazí se obrazovka tréninkového cíle s vaším odhadovaným časem ukončení. Odhadovaný čas ukončení je založen na vaší aktuální výkonnosti a zbývajícím čase.

 3. Vyberte možnost Symbol zaškrtnutí.
 4. Výběrem možnosti Symbol spuštění/zastavení spustíte stopky aktivity.
 5. V případě potřeby si posunutím můžete zobrazit obrazovku Virtual Partner.
 6. Po dokončení aktivity vyberte možnost Symbol spuštění/zastavení > Uložit jízdu.
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-AF71A516-A97E-4CE9-BD88-68921B5F014D v6