Nastavení telefonu

Vyberte možnost Menu > Nastavení > Připojené funkce > Telefon.

Zapnout

Aktivuje technologii Bluetooth®.

POZNÁMKA: Jiná nastavení funkce Bluetooth se zobrazí pouze tehdy, je-li zapnuta bezdrátová technologie Bluetooth.
Přezdívka

Umožňuje zadat přezdívku, která identifikuje vaše zařízení vybavená technologií Bluetooth.

Párovat smartphone

Připojí zařízení ke kompatibilnímu telefonu se zapnutou funkcí Bluetooth. Toto nastavení umožňuje používání připojených funkcí Bluetooth, například LiveTrack nebo nahrávání aktivit do služby Garmin Connect™.

Synchronizovat

Umožňuje synchronizovat zařízení s kompatibilním telefonem.

Chytrá oznámení

Umožní zapnout telefonní upozornění z kompatibilního telefonu.

Zmeškaná oznámení

Zobrazí upozornění na zmeškané události z kompatibilního telefonu.

Podpis v odpovědi

Aktivuje vkládání podpisu do odpovědi ve formě textové zprávy. Tato funkce je k dispozici u kompatibilních telefonů se systémem Android™.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-AF71A516-A97E-4CE9-BD88-68921B5F014D v6