Vyrážíme na projížďku

Pokud je součástí balení vašeho zařízení i bezdrátový snímač, je tento snímač se zařízením spárován a lze jej během základního nastavení zařízení aktivovat.

 1. Podržením tlačítka Symbol zapínacího tlačítka zařízení zapněte.
 2. Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá satelity.

  Když je zařízení připraveno, pruhy označující sílu signálu zezelenají.

 3. Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko Symbol vstupu do menu.
 4. Vyberte profil aktivity.
 5. Výběrem možnosti Symbol spuštění/zastavení spustíte stopky aktivity.

  Stopky aktivity s cyklistickými údaji
  POZNÁMKA: Historie je zaznamenávána pouze tehdy, pokud běží stopky aktivity.
 6. Stisknutím tlačítka Symbol šipky nahoru nebo Symbol šipky dolů zobrazíte další datové obrazovky.
 7. Stisknutím tlačítka Symbol vstupu do menu zobrazíte nabídky menu, například upozornění nebo datová pole.
 8. Stisknutím tlačítka Symbol spuštění/zastavení stopky aktivity zastavíte.
  TIP: Než jízdu uložíte a budete ji sdílet v účtu Garmin Connect™, můžete změnit typ jízdy. Přesná data o typu jízdy pomáhají vytvářet trasy vhodné pro cyklisty.
 9. Vyberte možnost Uložit jízdu.
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-AF71A516-A97E-4CE9-BD88-68921B5F014D v6