Možnosti segmentu

Vyberte možnost Menu > Trénink > Segmenty > Možnosti segmentu.

Průvodce odbočováním

Zapíná nebo vypíná navigační pokyny.

Aut. výběr soupeření

Zapíná nebo vypíná automatické upravení cíle podle vašeho aktuálního výkonu.

Vyhledat

Umožňuje vyhledání uložených segmentů podle názvu.

Povolit/zakázat

Aktivuje nebo deaktivuje segmenty, které jsou v současné době načteny v zařízení.

Priorita vých. lídra

Umožňuje vybrat pořadí cílů při závodění v segmentu.

Odstranit

Umožňuje vymazat všechny nebo více segmentů ze zařízení.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-AF71A516-A97E-4CE9-BD88-68921B5F014D v6