Závodění v segmentu

Segmenty představují virtuální závodní tratě. Můžete závodit na určité trase a porovnávat své výsledky se svou předchozí aktivitou, s výkonem jiných jezdců, se svými kontakty v účtu Garmin Connect™ nebo s dalšími členy komunity cyklistů. Data své aktivity můžete nahrát do svého účtu Garmin Connect a zobrazit si svou pozici v daném segmentu.
POZNÁMKA: Máte-li propojen účet Garmin Connect s účtem Strava™, vaše aktivita se automaticky odesílá do účtu Strava, takže můžete sledovat svou pozici v segmentu.
 1. Výběrem možnosti Symbol spuštění/zastavení spusťte časovač aktivity a vydejte se na projížďku.

  Když na své trase narazíte na aktivní segment, můžete začít závodit.

 2. Začněte závodit v segmentu.

  Automaticky se zobrazí datová obrazovka segmentu.


  Data segmentu
 3. V případě potřeby můžete pomocí Symbol vstupu do menu změnit během závodu cíl segmentu.

  Můžete závodit s lídrem segmentu, se svým předchozím výkonem nebo jinými cyklisty (je-li to možné). Cíl se automaticky upraví podle vašeho aktuálního výkonu.

Po dokončení segmentu se zobrazí zpráva.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-AF71A516-A97E-4CE9-BD88-68921B5F014D v6