Aktivace segmentů

Můžete si vybrat, které segmenty aktuálně načtené v zařízení jsou aktivovány.

  1. Vyberte možnost Menu > Trénink > Segmenty > Možnosti segmentu > Povolit/zakázat > Hromadné úpravy.
  2. Vyberte segmenty, které chcete aktivovat.
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-AF71A516-A97E-4CE9-BD88-68921B5F014D v6