Zastavení aktivity

 1. Stiskněte tlačítko STOP.
 2. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Chcete-li v aktivitě pokračovat, vyberte možnost Pokračovat.

  • Chcete-li aktivitu uložit a zobrazit si podrobnosti, vyberte možnost Uložit, stiskněte tlačítko START a vyberte požadovanou možnost.

   POZNÁMKA: Když aktivitu uložíte, můžete zadat vlastní hodnocení (Vyhodnocení aktivity).
  • Chcete-li aktivitu pozastavit a vrátit se k ní později, vyberte možnost Obnovit později.

  • Chcete-li označit okruh, vyberte možnost Okruh.

   Můžete vybrat a zrušit označení okruhu u některých aktivit (Jak lze zrušit označení okruhu tlačítkem?).

  • Chcete-li navigovat zpět na počáteční bod aktivity po trase, kterou jste prošli, vyberte možnost Zpět na start > TracBack.

   POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze pro aktivity, které využívají GPS.
  • Chcete-li navigovat přímým směrem zpět na počáteční bod aktivity, vyberte možnost Zpět na start > Trasa.

   POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze pro aktivity, které využívají GPS.
  • Pokud chcete změřit rozdíl mezi svým srdečním tepem na konci aktivity a tepovou frekvencí o dvě minuty později, vyberte možnost Regenerace tepu a počkejte, dokud neskončí odpočet času (Zklidnění srdečního tepu).

  • Chcete-li aktivitu zrušit, vyberte možnost Zrušit.

  POZNÁMKA: Když aktivitu ukončíte, zařízení ji po 30 minutách automaticky uloží.
GUID-C001C335-A8EC-4A41-AB0E-BAC434259F92 v10
Červen 2024