Jumpmaster

VAROVÁNÍ

Funkce Jumpmaster je určena pouze pro zkušené parašutisty. Funkce Jumpmaster by neměla být používána jako primární výškoměr pro parašutismus. Pokud nejsou zadány náležité informace týkající se seskoku, může dojít k vážnému zranění nebo usmrcení příslušné osoby.

Funkce Jumpmaster dodržuje vojenské směrnice pro výpočet bodu uvolnění ve vysoké výšce (HARP). Hodinky automaticky detekují okamžik výsadku a začnou navigovat směrem k požadovanému bodu dopadu (DIP) pomocí barometru a elektronického kompasu.

GUID-C001C335-A8EC-4A41-AB0E-BAC434259F92 v9
Březen 2024