Tipy pro záznam aktivit

  • Než začnete s aktivitou, hodinky nabijte (Nabíjení hodinek).
  • Stisknutím tlačítka LAP zaznamenáváte okruhy, zahajujete novou sadu nebo pozici, nebo přecházíte na další krok tréninku.
  • Stisknutím tlačítek UP nebo DOWN si zobrazíte další obrazovky s daty.
  • Další obrazovky s daty zobrazíte posunutím nahoru nebo dolů.
  • Podržením tlačítka MENU a výběrem možnosti Režim napájení použijete režim napájení k prodloužení výdrže baterie (Úprava režimů napájení).
GUID-C001C335-A8EC-4A41-AB0E-BAC434259F92 v8
Listopad 2023