Tipy pro záznam aktivit

  • Než začnete s aktivitou, hodinky nabijte (Nabíjení hodinek).
  • Stisknutím ikony LAP zaznamenáváte okruhy, zahajujete novou sadu nebo pozici nebo přecházíte na další krok tréninku.

    Výběrem možnosti můžete označení okruhu u některých aktivit zrušit (Jak lze zrušit označení okruhu tlačítkem?).

  • Stisknutím tlačítek UP nebo DOWN si zobrazíte další obrazovky s daty.
  • Posunutím nahoru nebo dolů si zobrazíte další datové obrazovky (Zapnutí a vypnutí dotykového displeje).
  • Pokud chcete použít režim napájení k prodloužení výdrže baterie, přidržte ikonu MENU a vyberte možnost Režim napájení (Úprava režimů napájení).
GUID-C001C335-A8EC-4A41-AB0E-BAC434259F92 v10
Červen 2024