Nabíjení hodinek

VAROVÁNÍ

Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii. Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

OZNÁMENÍ

Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vyčistěte a vysušte kontakty a okolní oblast; zabráníte tak korozi. Přečtěte si pokyny týkající se čištění (Péče o zařízení).

  1. Zapojte kabel (konektor Trojúhelník) do nabíjecího portu hodinek.

    Zadní strana zařízení a nabíjecí kabel
  2. Zapojte druhý konektor kabelu do nabíjecího portu USB.

    Hodinky zobrazují aktuální stav nabití baterie.

GUID-C001C335-A8EC-4A41-AB0E-BAC434259F92 v9
Březen 2024