Úprava režimů napájení

V zařízení je předinstalováno několik režimů napájení, které umožňují rychle změnit nastavení systému, aktivit a GPS tak, aby byla během aktivity co nejvíce prodloužena výdrž baterie. Stávající režimy napájení si můžete upravit a můžete také vytvořit nové.

 1. Vyberte možnost MENU.
 2. Vyberte možnost Správce napájení > Režimy napájení.
 3. Vyberte možnost:
  • Vyberte režim, který chcete upravit.

  • Vyberte možnost Přidat novou položku a vytvořte vlastní režim napájení.

 4. V případě potřeby zadejte vlastní název.
 5. Vyberte požadovanou možnost, kterou chcete v daném režimu napájení upravit.

  Můžete například upravit nastavení GPS nebo odpojit spárovaný telefon.

  Při každé změně nastavení hodinky zobrazí, kolik hodin kapacity baterie jste získali.

 6. Výběrem možnosti Hotovo režim uložíte a použijete.
GUID-C001C335-A8EC-4A41-AB0E-BAC434259F92 v9
Březen 2024