Vytvoření vlastní aktivity

 1. Na hodinkách stiskněte tlačítko START.
 2. Vyberte možnost Přidat.
 3. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Vyberte možnost Kopírovat aktivitu a vytvořte si vlastní aktivitu na základě jedné z vašich uložených aktivit.

  • Vyberte možnost Jiné > Jiné a vytvořte si novou vlastní aktivitu.

 4. V případě potřeby vyberte typ aktivity.
 5. Vyberte název nebo zadejte vlastní název.

  Jestliže se vyskytne více aktivit se stejným názvem, obsahuje název číslo, například Kolo(2).

 6. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Vyberte požadovanou možnost a upravte konkrétní nastavení aktivity. Můžete si například přizpůsobit obrazovku s daty nebo automatické funkce.

  • Výběrem možnosti Hotovo vlastní aktivitu uložte a začněte používat.

 7. Tlačítkem Ano přidáte aktivitu na seznam oblíbených.
GUID-C001C335-A8EC-4A41-AB0E-BAC434259F92 v10
Červen 2024