Zahájení expedice

Aplikaci Expedice můžete při záznamu vícedenní aktivity využít k prodloužení životnosti baterie.

  1. Na hodinkách stiskněte tlačítko START.
  2. Vyberte možnost Expedice.
  3. Stisknutím tlačítka START spustíte stopky aktivity.

    Zařízení se přepne do úsporného režimu a jednou za hodinu shromažďuje body GPS prošlé trasy. Chcete-li životnost baterii maximálně prodloužit, vypne zařízení veškeré snímače a příslušenství, včetně připojení k chytrému telefonu.

GUID-C001C335-A8EC-4A41-AB0E-BAC434259F92 v9
Březen 2024